Semua tentang Skim Insurans Pekerjaan - EIS di Malaysia

Kerajaan Malaysia telah menyedari betapa pentingnya pekerja sebelum beberapa negara jiran yang lain membuat sebarang notis mengenai faktor ini. Oleh itu, ini memberi kepada Malaysia untuk membangunkan beberapa dasar utama untuk faedah pekerja yang bekerja secara spontan untuk pembangunan ekonomi negara.

Selepas Singapura, Malaysia memperkenalkan beberapa skim yang berguna untuk pekerja mereka. Negara selepas itu memastikan skim pekerjaan untuk kesejahteraan pekerja yang dikerahkan di pelbagai sektor di negara ini.

Skim insurans pekerjaan yang juga dikenali sebagai EIS di Malaysia adalah salah satu skim yang diperkenalkan untuk faedah pekerja semasa pertukaran sektor pekerjaan dan juga jika di bawah polisi PERKESO. Artikel ini didedikasikan kepada EIS atau Skim Insurans Pekerjaan di Malaysia, kaedah pembayarannya, dan faedah untuk menahan skim tertentu untuk pekerja Malaysia.

Garis masa sejarah EIS

 • EIS pertama kali dicadangkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak
 • EIS dinaikkan di Parlimen pada pertengahan tahun 2017.
 • Matlamat utama EIS adalah untuk membantu pekerja yang mencari peluang untuk menukar pekerjaan dan juga anggota skim sumbangan SOCSO.
 • Pada 1 Mei 2017, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah mengumumkan secara rasmi mengumumkan EIS. Kerajaan bersetuju untuk menyediakan faedah kewangan RM70 juta untuk EIS. Bermula dari tahun 2018.

Menentukan EIS

Ini adalah skim yang diluluskan kerajaan yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri rasmi Datuk Seri Najib Razak dan diluluskan oleh kerajaan pada 1 Mei 2017. Matlamat skim ini adalah untuk membawa semua pekerja di bawah akaun. Terutama pekerja yang sedang mempertimbangkan untuk menukar pekerjaan dan pada masa yang sama didaftarkan di bawah polisi PERKESO.

Ini adalah skim yang dirancang dan bertindak untuk kesejahteraan pekerja di Malaysia. Oleh itu, ini bertindak sebagai tirai perlindungan untuk pekerja yang cuba beralih pekerjaan kerana majikan mereka mendapat bangkrut atau insolvensi.

Sepanjang tempoh pengangguran dan mendapatkan pekerjaan baru pekerja Skim Insurans Pekerjaan memberikan sokongan kewangan kepada pekerja tersebut. Di samping membantu mereka, skim ini juga menyediakan pekerja dengan bantuan perundingan dan bantuan pekerjaan serta peluang pembentukan kemahiran, yang membantu mereka mencari kerja baru secepat mungkin.

Proses pembayaran EIS

Berikut adalah proses sistem pembayaran EIS yang berkenaan untuk kedua-dua pekerja dan majikan:

 • Seluruh proses EIS diuruskan oleh PERKESO
 • Ia adalah wajib bagi kedua-dua pekerja dan majikan untuk menyumbang untuk akaun insurans pekerja ini
 • 0.25% telah ditetapkan sebagai kadar caruman wajib yang sama ada pekerja atau majikan perlu membayar sebulan daripada upah pekerja sebulan.
 • Ia sama dengan sumbangan SOSCO atau KWSP tetapi sumbangan 0.25% ini kepada EIS
 • Mengabaikan sumbangan ini atau melanggar peraturan sumbangan EIS akibat jenayah persekutuan dan majikan individu yang melanggar peraturan ini dianggap bersalah. Untuk ini majikan tertuduh akan dikenakan hukuman penjara sehingga dua tahun. Individu yang dituduh juga perlu membayar denda maksimum RM10000.

Apakah faedah EIS di Malaysia?

EIS telah dilaksanakan dengan kebajikan pekerja sektor swasta Malaysia dalam fikiran. Oleh itu, ia mempunyai pelbagai manfaat yang berguna untuk pekerja dalam syarikat apabila memerlukan. Berikut adalah senarai manfaat yang diserlahkan Skim Insurans Pekerja atau EIS merangkumi pekerja biasa di Sektor Swasta Malaysia:

 • EIS bertindak seperti perlindungan kebajikan pekerja tambahan untuk berjuta-juta pekerja yang bekerja di syarikat swasta Malaysia.
 • Sumbangan ini bagaimanapun menghalang majikan mengurangkan atau memotong gaji pekerja bulanan yang mereka kontrak pada awal sesi kerja mereka.
 • EIS menyokong pekerja secara kewangan semasa tempoh yang diberhentikan. Apabila majikan mendapat bangkrut atau tidak dapat membayar upah, dan pekerja perlu mencari kerja lain. Semasa tempoh pengangguran ini, bantuan dari EIS sehinggalah mereka mencari kerja baru, ternyata sangat berguna untuk mereka.
 • EIS bukan sahaja menyediakan bantuan kewangan semasa jam kritikal pekerja, tetapi juga membantu pekerja secara logik dan mental. Skim Insurans Pekerjaan (EIS) di Malaysia menaja program kaunseling dan latihan kemahiran kerjaya, untuk melatih dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk pekerja-pekerja ini. Skim ini juga bertindak sebagai pembantu mencari pekerjaan untuk pekerja bila diperlukan.
 • EIS menaja pelbagai kursus pembangunan kerjaya dan kemahiran untuk pekerja. Kursus ini memberi kemahiran kepada para pekerja, supaya mereka dapat memperoleh peluang yang lebih baik sebaik sahaja mereka meninggalkan tempat kerja sebelumnya.

Pelan EIS telah menjadi skim benefisiari bersama dengan pelan caruman SOCSO dan KWSP di Malaysia. Diperkenalkan pada 2018 Sistem Insurans Pekerjaan (EIS) telah membantu ribuan pekerja yang bekerja di sektor swasta bersama dengan skim kebajikan pekerja lain. Tetapi untuk menikmati skim ini sepenuhnya, majikan syarikat juga perlu maju ke hadapan. Telah terbukti bahawa faedah EIS telah menambah kecekapan pekerja dalam pasaran buruh Malaysia.

Pekerja melalui skim ini boleh diperkenalkan dengan tempat kerja yang lebih produktif dan boleh bekerja dengan lebih cekap, yang pada gilirannya akhirnya mempercepat roda ekonomi lebih cepat untuk negara. Sebaliknya, program pembangunan kemahiran yang ditaja skim-skim ini mengasah keterampilan buruh di negara ini, yang memberikan peluang kepada tenaga kerja mahir menerusi bidang korporat Malaysia.

Apabila ia berkaitan dengan kebajikan moral dan psikologi pekerja, terutamanya semasa tempoh pekerja yang diberhentikan, EIS menawarkan beberapa program yang hebat. Program-program ini termasuk bantuan mencari pekerjaan, kaunseling moral dan psikologi, khidmat nasihat dan lain-lain.

Manfaat pemberhentian yang disebutkan di sepanjang artikel ini pasti dapat menyumbang dalam meminimumkan kesusahan psikologi dan emosi di kalangan semua tenaga kerja yang kini melalui momen yang sensitif dalam kerjaya mereka di Malaysia.

Akibatnya, Skim Insurans Pekerjaan (EIS) di Malaysia dan skim serupa yang lain boleh menjadi langkah mampan ekonomi. Walaupun ekonomi negara-negara lain menghadapi krisis kewangan, skim-skim ini yang diambil oleh kerajaan Malaysia pada tahun 2017 pastinya dapat menyumbang untuk menstabilkan kurikulum ekonomi di Malaysia.

FAQ

Apakah kadar potongan EIS di Malaysia?

Kadar potongan EIS adalah 0.25% untuk kedua-dua pekerja dan majikan di Malaysia. Kadar ini ditolak dari upah bulanan pekerja di Malaysia.

Adakah perlu memohon program EIS di Malaysia?

Ya, program EIS adalah wajib bagi pekerja syarikat swasta, yang telah diperintah selepas 2018, yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia.

Apakah kriteria kelayakan untuk program EIS?

Kriteria kelayakan untuk program EIS di Malaysia:

 • Sudah menjadi penduduk Malaysia.
 • Had umur mestilah di antara 18 hingga 60 tahun.
 •  Individu mesti didaftarkan di bawah skim Sumbangan Perkeso.
 • Walau bagaimanapun, individu berusia 57 tahun ke atas yang tidak mendaftar dalam sebarang sumbangan dikecualikan daripada EIS.

Bagaimanakah saya boleh mendapatkan bantuan EIS?

Anda boleh membuat tuntutan untuk bantuan EIS hanya jika anda seorang pelabur. Anda boleh membuat tuntutan sehingga RM1 juta pelaburan jika layak. Anda juga boleh membuat tuntutan sehingga RM 2 juta jika anda melabur dalam perniagaan yang berintensifkan pengetahuan.

Read this article in English, Click here

Related Articles:

Employment Laws in Malaysia – Employment Act

Guideline for SOCSO account registration in Malaysia

SOCSO Contribution Chart & Rates

CAN WE HELP?
+601151177141

Company Registration Expert Since 2012