Cukai Pendapatan Peribadi Malaysia

Sejauh manakah anda faham tentang cukai pendapatan peribadi Malaysia? Adakah anda tahu proses percukaian? Adakah anda layak memfailkan cukai pendapatan anda? Pernahkah anda menerima borang EA anda daripada majikan syarikat anda?

Banyak pertanyaan seperti itu tiba apabila subjek cukai pendapatan tiba. Tetapi telah dilihat bahawa, sesetengah daripada kita tidak mempunyai pengetahuan yang betul tentang cukai pendapatan. Ramai di antara kita tidak mempunyai konsep yang jelas tentang kadar cukai pendapatan, kadar pelepasan cukai, dan proses pengiraan bayaran balik cukai.

Jika anda adalah salah seorang individu yang merancang untuk didaftarkan sebagai pembayar cukai dengan LHDN, dan bersedia untuk log masuk ke e-Daftar, dan membiasakan dengan borang e-Borang yang betul untuk diisi, anda sepatutnya tahu tentang cukai sistem di negara ini.

Malangnya, banyak yang tidak. Sekiranya anda salah seorang daripada mereka yang masih tidak mempunyai idea-idea asas mengenai proses cukai di negara ini, teruskan dengan artikel ini. Di sini anda akan mendapat garis panduan yang baik mengenai cukai pendapatan peribadi Malaysia dan proses percukaian untuk tahun 2020.

Siapa yang boleh dikenakan cukai pendapatan di Malaysia?

Sekiranya individu memperoleh lebih daripada RM34,000 setahun yang kira-kira RM2,833 sebulan, dia mesti mendaftarkan fail cukai selepas potongan KWSP. Kita perlu membayar cukai pendapatan yang tepat ke atas pendapatannya. Cukai mungkin tersirat atas pelbagai sumber pendapatan seperti perniagaan, faedah, pekerjaan, bonus pekerja, diskaun, sewa rumah atau ruang pejabat dan royalti, premium, pencen dan lain-lain.

Oleh itu, sekiranya seorang pekerja syarikat, seseorang individu bukan sahaja perlu memberi cukai pendapatan untuk gaji bulanan, tetapi caj bonus, ganjaran, lebih masa, komisen, TA, DA juga dikira untuk caj cukai juga.

Adalah biasa bahawa anda mungkin akan keliru tentang sumber pendapatan yang termasuk di bawah undang-undang cukai pendapatan dan lain-lain yang boleh dikecualikan cukai. Oleh itu, adalah sentiasa bijak untuk berada di bawah perundingan perniagaan yang berpengalaman. Perunding perniagaan yang berpengalaman dalam sistem percukaian Malaysia boleh memberi anda maklumat yang tepat mengenai bidang yang berkaitan.

Bagaimanapun, terdapat berita baik untuk individu yang tinggal di Malaysia kurang dari 60 hari. Sekiranya tinggal di Malaysia kurang dari dua bulan, pelabur tidak perlu membayar cukai di Malaysia. Contohnya, seseorang pekerja sebuah syarikat telah dikerahkan di sini kurang dari 60 hari. Pekerja itu akan dikecualikan daripada semua cukai pendapatan semasa tempoh bekerja.

Kadar cukai pendapatan semasa Malaysia untuk penduduk

Sebelum melihat jadual kadar cukai pendapatan, seseorang mesti terlebih dahulu memahami pendapatan yang dikenakan cukai terhadap kadar cukai pendapatan. Jadi, apakah pendapatan yang dikenakan ini?

Ia pada asasnya merupakan pendapatan primer sebelum sebarang potongan cukai pendapatan atau kemasukan skim pelepasan cukai. Sebagai majikan atau pekerja yang memperolehi pendapatan, ia sangat perlu bagi mereka untuk memahami bahawa kenaikan kadar cukai pendapatan bersama dengan kenaikan pendapatan bercukai. Manakala, lebih banyak pendapatan bercukai ini dapat dikurangkan melalui pelepasan cukai atau apa-apa cara lain, lebih rendah mendapat kadar cukai dan jumlah cukai.

Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai pendapatan 2020 yang terpakai bagi pembayar cukai individu yang tinggal secara tetap di Malaysia:

Pendapatan Bercukai (RM)Kadar (%) Jumlah cukai yang perlu dibayar
0 – 5,000 0 1
5,001 – 20,000 1 150
20,001 – 35,000 3 450
35,001 – 50,000 8 1200
50,001 – 70,000 14 2800
70,001 – 100,000 21 6300
100,001 – 250,000 24 36000
250,001 – 400,000 24.5 36750
400,001 – 600,000 25 50000
600,001 – 1,000,000 26 104000
1,000,001 – 2,000,000 28 280000
Exceeding 2,000,000 30 517,650

Cukai pendapatan untuk warga asing di Malaysia

Mana-mana individu asing yang telah bekerja di Malaysia selama lebih daripada 6 bulan atau 182 hari dengan tepat, layak membayar cukai pendapatan di bawah undang-undang cukai pendapatan Malaysia yang normal. Kadar cukai jika kena dibayar adalah sama dengan penduduk Malaysia.

Seorang indivdual asing yang bekerja di Malaysia perlu menyediakan data pendapatan atau pendapatan yang boleh dicajkan ke cawangan LHDN terdekat. Pemberitahuan ini harus dibuat oleh orang asing dalam tempoh 2 bulan dari ketibaan sebelumnya di negara ini.

Walau bagaimanapun, individu yang tidak menetap harus membayar cukai pada kadar rata 30%. Ini akan berkuat kuasa mulai tahun 2020. Kadar tambahan akan dilaksanakan sekiranya terdapat contoh pendapatan tertentu, seperti faedah, bonus atau royalti.

Jadual di bawah menunjukkan bidang pendapatan asing berbanding kadar peratusan cukai pendapatan di Malaysia:

Bidang pendapatan asing Kadar cukai pendapatan (%) *
Perniagaan, profesion khusus, Sewa, Dividen 28
Hiburan awam, hobi atau minat 15
Royalti, menasihati Teknikal Pengurusan teknikal, bantuan, Projek-projek pentadbiran dalam bidang penyelidikan, perindustrian, saintifik, komersil atau lain-lain yang berkaitan, Sewa untuk harta alih (cth. Kereta) 10

* Individu yang tidak menetap dikenakan cukai pada kadar rata 30% dari tahun 2020.

Proses Pendaftaran Cukai Pendapatan Malaysia

Sekarang anda mesti mempunyai pengetahuan yang baik tentang kadar cukai bagi penduduk dan individu asing. Walau bagaimanapun, ini tidak mencukupi, jika ada yang layak untuk memfailkan cukai pendapatan, dia sepatutnya mengetahui proses pemfailan cukai pendapatan di Malaysia. Di sini dalam bahagian ini kita akan memberikan puncak penyelidikan yang sangat khusus, iaitu proses pemfailan cukai di Malaysia.

Pemfailan cukai pendapatan dijalankan di bawah dua kategori bentuk di Malaysia. Setiap mempunyai had masa individu yang telah diperuntukkan untuk pembayar cukai yang dihormati. Kedua-dua borang kategori adalah: borang BE dan bentuk B. BE bentuk adalah untuk mereka yang tidak mempunyai perniagaan mereka sendiri. Sebaliknya, borang B adalah bagi mereka yang memiliki perniagaan. Berikut ialah langkah-langkah pengenaan cukai sepintas lalu:

  • Pengisian borang B dan BE boleh dijalankan secara manual atau melalui e-filing. Orang juga boleh memfailkan cukainya menggunakan ezHASiL di laman web LHDN.
  • Langkah seterusnya adalah mendaftar sebagai pembayar cukai di e-Daftar.
  • Selepas ini pemohon perlu mengumpul nombor PIN dari pejabat LHDN yang terdekat. PIN ini diperlukan untuk melog masuk ke ezHASiL buat kali pertama.
  • Setelah login berjaya, pemohon akan dipandu langkah demi langkah ke proses pemfailan.
  • Dalam ezHASiL, pilihan yang dipanggil e-filing akan dijumpai. Mengklik pilihan khusus ini akan mengambil pemohon ke dalam kategori proses pemfailan pulangan cukai pendapatan. Pemohon perlu memilih kategori borang cukai pendapatannya. Ia boleh menjadi bentuk B, bentuk BE atau bentuk M (individu bukan pemastautin)
  • Setelah memilih kategori yang betul, individu akan dibimbing lebih lanjut ke dalam formal LHDN, dan prosedur pemfailan cukai lain, yang tidak kompleks dan mudah difahami.
  • Kelayakan individu juga perlu dipenuhi dengan sewajarnya semasa proses pemfailan pemfailan cukai pendapatan individu.

Apabila terdapat proses pemfailan cukai, yang dijelaskan di atas, perlu diingat bahawa proses itu tidak begitu rumit, tetapi seseorang itu perlu tepat waktu untuk memfailkan cukai pendapatan peribadinya Malaysia. Ini kerana, cukai pendapatan individu perlu dikemukakan di bawah tempoh masa yang disyorkan yang diumumkan sebelum ini secara nasional. Menyeberangi bingkai masa pengembalian cukai itu boleh menyebabkan kesulitan kerajaan yang tidak baik atau tidak.

Satu lagi faktor yang perlu diingat. Yang merupakan prosedur pelepasan cukai. Apabila terdapat sistem percukaian, terdapat beberapa kelemahan undang-undang untuk meminimumkan jumlah pulangan cukai yang perlu dibayar. Adalah bijak untuk dihubungkan dengan agensi perunding cukai di Malaysia, yang kerap berurusan dengan cukai di Malaysia. perundingan dengan mereka boleh memotong sebahagian besar wang cukai tanpa sebarang isu undang-undang seperti itu.

You may read this article on English here: Personal Income Tax in Malaysia

Related Articles:

Resident tax in Malaysia

What salary makes you eligible for paying income tax in Malaysia?

CAN WE HELP?
+601151177141

Company Registration Expert Since 2012